Anna Hajašová

  • Tel.: 736 529 282
  • vrchní sestra

Organizace:


Seznam služeb:

Domácí hospic sv. Lucie - Zdravotní pracovník