Jak pomáhá poradna pro cizince

Jak pomáhá poradna pro cizince

V 3.čísle bulletinu CELSUZ-IN jsme Vám představili činnost Poradny pro cizince, která funguje pod službou Celsuz – Služby pro cizince. Aby vaše představa o tom, s čím cizincům pomáháme, byla co nejpřesnější, připravili jsme pro vás kazuistiku s typickým příkladem toho, s čím za námi klienti chodí.

Pan R., 55letý muž pocházející z Ukrajiny, má pouze základní vzdělání. Do Poradny pro cizince Diecézní
charity Brno (DCHB) přišel v situaci, kdy byl bez finančních prostředků a střechy nad hlavou.

Do České republiky se dostal se známým, který mu zde nasliboval finančně výhodné zaměstnání. Pan R. Ppak čekal měsíc na ubytovně v Praze, až se uvolní místo ve slíbené práci. Známý mezitím zmizel a pan R. si musel najít práci, aby se mohl uživit. V Praze začal pracovat jako pomocný dělník na stavbě, nicméně neměl uzavřenou pracovní smlouvu. Byla to krátkodobá tzv. „sezónní“ brigáda u soukromníka. Vykonával fyzicky náročnou práci v prašném a hlučném prostředí, pracoval 10 hodin denně, dokonce i o víkendu. Jak sám uvedl, dostával od zaměstnavatele pouze 40 Kč za hod. Byl však rád, že měl možnost aspoň přespávat na ubytovně pro dělníky.

Jeho situace se ještě více zkomplikovala, když po ukončení brigády cestoval vlakem do Brna, kde si chtěl najít další práci. Cestou ve vlaku usnul a ve spánku byl okraden. Přišel nejenom o zbytek peněz, ale
byl mu odcizen i mobilní telefon. Věc nahlásil na Policii ČR, byl s ním sepsán protokol. Policisté mu sdělili, že se může obrátit na Charitu. Tímto způsobem se dostal do naší Poradny.

Během rozhovoru klient uvedl, že zpět na Ukrajinu se vrátit nechce, ani nemá kam, protože o svůj byt přišel po rozvodu s manželkou. S příbuznými, kteří žijí na Ukrajině, se již dlouhou dobu nestýká a o pomoc je žádat nechce. Určitě si nepřeje, aby se dozvěděli, že dopadl tak špatně. Stěžuje si, že už dva dny nejedl, je špinavý a nemá, kam by hlavu složil.

Při prvním setkání jsme klientovi telefonicky vyjednali možnost ubytování na azylovém domě Armády spásy. Byl to první záchytný bod, aby nemusel přespávat venku na ulici. Současně jsme mu vystavili potvrzení, že bude moci po dobu 14 dnů využívat služeb Denního centra pro lidi bez domova na Bratislavské, kde dostane polévku a možnost osobní hygieny. Klient byl při prvním setkání pasivní, nicméně tuto materiální pomoc velmi uvítal.

Při druhé konzultaci jsme společně s klientem prošli aktuální nabídku volných pracovních pozic na internetu. Zejména se jednalo o manuální práce. Telefonicky jsme kontaktovali několik zaměstnavatelů, kteří nám potvrdili, že nabízené pracovní pozice jsou doposud volné. Ve spolupráci s klientem jsme sepsali životopis a zaslali jej prostřednictvím e-mailu v odpovědích na nabízené pracovní pozice, dále pak také několika prověřeným pracovním agenturám. Podařilo se nám telefonicky dojednat pracovní pohovor se  zaměstnavatelem, který provádí nábor dělníků na stavbu. Klientovi jsme vysvětlili cestu na mapě a upozornili ho, na co se má při pohovoru připravit.

Při třetí konzultaci klient oznámil, že pracovní pohovor úspěšně zvládl a zanedlouho nastupuje na pozici pomocného dělníka na stavbě, přinesl již také dohodu o provedení práce stanovenou na dobu 30 dnů (v případě spokojenosti mu zaměstnavatel po uplynutí dohody sepíše pracovní smlouvu). Dojednali jsme mu lékařskou prohlídku u praktického lékaře, kde obdržel potvrzení o zdravotní způsobilosti k nástupu do zaměstnání.

Klient si je nyní vědom, že bude muset počkat na první výplatu. Během této doby mu bylo umožněno docházet na Bratislavskou do Denního centra pro lidi bez domova. V průběhu naší další spolupráce se klientovi podařilo získat cenově dostupné ubytování na ubytovně v Brně.

Pavel Filo