Jak pomáhá Celsuz - Odborné sociální poradenství

V 5. čísle bulletinu CELSUZ-IN jsme blíže představili činnost Celsuz - Odborné sociální poradenství. Zajímá Vás konkrétněji, s čím se můžete na poradnu obrátit? Čtěte dále...

Poradna klientům pomáhá orientovat se v systému státního sociálního zabezpečení, jejich právech a povinnostech. Právní poradenství se zaměřuje zejména na rodinné právo (rozvodová problematika, výživné apod.), problematiku zaměstnanosti a sociálního zabezpečení (aplikace Zákoníku práce, nároky na invalidní důchod a sociální dávky atd.) a zejména na dluhovou problematiku (návrh řešení dluhové pasti, průběh exekuce a jednání s exekutory, insolvenční zákon a návrhy na oddlužení apod.).

A jako jeden příklad za všechny uvádíme případ klienta, kterého jeho sociální fobie a strach z lidí uzavřel v domácnosti. Klient přerušil kontakt s lékaři, institucemi a necelé dva roky takřka nevycházel ven. Žil s materiální pomocí své obětavé sestry. Ta nakonec vyhledala pomoc naší poradny a během intenzivní sociální práce se klienta podařilo opět vrátit, i když omezeně, do společnosti. Poradna mu pomohla při jednání s exekutory kvůli dluhům, jednala se zástupci zdravotní pojišťovny, Úřadu práce i úředníky sociálního zabezpečení, klientovi poskytovala komplexní informace, morální podporu, doprovody a asistenci včetně využití pomoci právničky a psycholožky.

Jana Knoflíčková a Eva Bělocká