25. výročí DCHB

Celsuz - Sociální rehabilitace

Služba pro osoby s duševním onemocněním a pro dlouhodobě nezaměstnané

Kdo jsme

Jsme sociální služba Diecézní charity Brno s názvem Celsuz - sociální rehabilitace. Jsme církevní organizací, která vychází z křesťanských hodnot, službu však poskytujeme všem lidem bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Poskytování služby probíhá ambulantní a terénní formou.

Jaké je naše poslání

Pomáháme našim klientům žít způsobem života, který je ve společnosti považován za běžný, žít svobodně v jejich přirozeném prostředí a v kontaktu s ostatními lidmi.

Kde poskytujeme službu

Služba Celsuz – sociální rehabilitace se nachází v centru města Brna, v dostupnosti hromadné dopravy. Je poskytována v pracovních dnech od 8 do 17 hod. Služba je poskytována v budově Diecézní charity Brno, Celsuz na ulici tř. Kpt. Jaroše 9 a v terénu. Tzn. že za klientem můžeme přijet k němu domů, nebo ho někam doprovodit, a to v Brně a blízkém okolí (zóny 100+101 a nejbližší navazující zóna IDS JMK), nebo ve vzdálenějších lokalitách, kdy čas na dopravu ze sídla služby nepřesáhne 90 minut. Službu mimo zóny 100+101 a nejbližší navazující zónu IDS JMK poskytujeme pouze v případě, že v dané lokalitě neexistuje odpovídající služba.

Pro koho tady jsme (cílová skupina)

 • Službu poskytujeme osobám s duševním onemocněním, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Službu poskytujeme pouze osobám ve stabilizovaném psychickém stavu.
 • Službu poskytujeme osobám v krizi. Za osoby v krizi považujeme dlouhodobě nezaměstnané osoby (12 a více měsíců), které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. 

Za nepříznivou sociální situaci považujeme situaci, kterou klient není aktuálně schopen, v důsledku oslabení či ztráty svých schopností, zvládnout vlastními silami. Jedná se zejména o oblast práce, duševního zdraví, bydlení, rodinných a mezilidských vztahů, vzdělání, trávení volného času, péče o vlastní osobu, péče o domácnost, financí a ochrany práv a zájmů.

Službu poskytujeme osobám starším 18 let, které nedosáhly důchodového věku.

Nabízíme pomoc a podporu v těchto oblastech

Práce

 • pomáháme se zpracováním dokumentů potřebných k hledání práce (CV, průvodní dopis, motivační dopis, portfolio, …)
 • předáváme informace o různých způsobech hledání práce
 • pomáháme při volbě povolání (profesní poradenství)
 • pomáháme s přípravou na pohovor
 • umožňujeme přístup k počítači s internetem pro účely hledání práce

Duševní zdraví

 • nabízíme bezpečný prostor pro dialog
 • posilujeme to, co v klientově životě funguje
 • podporujeme při zvládání psychických potíží
 • pomáháme při zajištění adekvátní péče od psychiatra, psychologa, psychoterapeuta
 • pomáháme s vytvořením protikrizového plánu

Bydlení

 • pomáháme při hledání bydlení (hledání inzerátů na bydlení, pomoc při podání žádosti o obecní byt apod.)

Rodina a mezilidské vztahy

 • pomáháme v komunikaci s rodinou nebo přáteli
 • pomáháme se začleněním do běžného života komunity i společnosti

Vzdělávání

 • nabízíme kurzy základů práce na počítači
 • pomáháme při volbě vzdělávacích kurzů a aktivit
 • podporujeme klienty v jejich snaze doplnit si vzdělání (výuční list, maturita, …)

Trávení volného času

 • pomáháme s plánováním a udržením smysluplné struktury dne

Péče o vlastní osobu a podpora soběstačnosti

 • pomáháme s nácvikem dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu
 • pomáháme s nácvikem samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru

Péče o domácnost

 • pomáháme s nácvikem péče o domácnost (péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování, …)

Finance

 • pomáháme s tvorbou finančního plánu
 • pomáháme s nácvikem dovedností pro zvládání běžných plateb (účty za nájemné, energie, telefon apod.)

Ochrana práv a zájmů

 • pomáháme při uplatňování práv a zájmů – poskytnutí informací a zprostředkování kontaktů na další odborníky, instituce a služby, včetně doprovodu na tyto instituce

Informace pro zájemce

V případě zájmu o naši službu kontaktujte sociální pracovnici Mgr. Lenku Tomčalovou, DiS., tel: 733 741 291, email: 7.AuRWjg8-nv5f56LTprRb~lW5pJ

Hodiny pro zájemce

(čas, kdy nás můžete navštívit bez předchozího objednání)

středa: 13 – 15 hod.

pátek: 10 – 12 hod.

Provozní doba služby

pondělí – pátek:  8 – 17 hod.

Mgr. Veronika Imrichová, vedoucí služby

tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno

Tel.: 545 426 632, Mobil: 733 741 293,

 Email: c.Ey47a7TbzBZ1.gc8m%C1.7~bGkO1p