Dluhové poradenství

 Dluhové poradenství je poskytováno sociální pracovnicí ve spolupráci s právním poradcem v poradně i v domácím prostředí klienta. Dluhové poradenství je bezplatné.

V rámci služby Dluhové poradenství nabízíme:

  • pomoc se zjišťováním stavu dluhů, sestavení domácího rozpočtu, zjišťování možností lepšího hospodaření
  • zprostředkování kontaktu s věřiteli, úřady, exekutory a následná asistence při komunikaci s nimi
  • doprovod na úřady a na schůzky s věřiteli
  • vypracování osobních finančních plánů, konzultace možných způsobu splácení dluhů – splátkové kalendáře, konsolidace dluhů
  • právní pomoc: pomoc při sepsání Návrhu na povolení oddlužení – tzv. „Osobní bankrot“
  • právní pomoc při vyhotovení a sepsání odporu proti platebnímu rozkazu, návrhu na zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti, návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce, vylučovací žaloby apod.
  • právní pomoc uživateli služby v legislativě týkající se oblasti dluhové problematiky (orientace v otázkách spojených s exekucí majetku, insolvenční zákon, apod.)

Služba je poskytována pouze po předchozím objednání.

Kontakt pro objednání

Bc. Andrea Sládečková – sociální pracovnice

Adresa: Tř. Kpt. Jaroše 1928/9, Brno 602 00

Email: WgqBVZ2k78qoT9enW7c-SbdgT-uk87j7T-M

Telefon:  736 523 685 (i SMS)

Pokud se nemůžete dovolat, zkuste to prosím později, právě zřejmě jednáme s jiným klientem.