Sociální rehabilitace Rozkvět


  • Tel.: 739 500 408
 
Vedoucí služby: Bc. Jana Vráblíková - vedoucí služby, sociální pracovník

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Svoz uživatelů služby.


Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Jana Vráblíková - vedoucí služby, sociální pracovník Dagmar Mejzlíková - pracovník v sociálních službách Blanka Pavelčíková - pracovník v sociálních službách