Setkávání seniorů SPOLU


  • Tel.: 777 729 521
 
Vedoucí služby: Mgr. Martina Krejčířová - vedoucí/sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: práce na orientaci v prostoru a času, podpora a rozvoj komunikace, podpora sebeobsluhy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, působení na zlepšení fyzické a psychické kondice, podpora posílení kladných vztahů s okolím a rodinou Fakultativní služby: NE

Poskytujeme seniorům takové činnosti, které přispějí k aktivnímu prožití jejich života, podporují vzájemná setkávání a nabízejí seniorům společenské a individuální aktivity.

Nabízené aktivity:
- besedy a přednášky
- internet pro seniory
- vycházky, společné návštěvy muzeí
- rukodělné činnosti
- cvičení pro seniory
- cvičení paměti
- poradenství, pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Fakultativní služby:
- výlety, PC kurzy a angličtina

Uživatelem Setkávání seniorů SPOLU se může stát kterýkoliv senior, který je vzhledem ke svému zdravotnímu a duševnímu stavu schopen se do aktivit zapojit, tj. jeho zdravotní stav umožňuje účast na aktivitách. Ostatní zájemci (např. poživatelé invalidního důchodu I., II. nebo III. stupně), se mohou stát uživateli služby po individuální domluvě.

Základní prohlášení Setkávání seniorů SPOLU.
 


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Martina Krejčířová - vedoucí/sociální pracovník Mgr. Eva Tkadlecová - sociální pracovník Mgr. Kateřina Neugebauerová - sociální pracovnice