Občanská poradnaCílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby:

Fakultativní službou Občanské poradny je zapůjčení kompenzační a rehabilitační pomůcky.

Zapůjčení kompenzační a rehabilitační pomůcky je zpoplatněno a řídí se dle platného ceníku -

Základní činnosti poradny jsou poskytovány formou:

informací (např. číslo zákona nebo znění vybraných paragrafů, kontakt na jiné instituce) a rad (poradce s klientem hledají různé podoby řešení situace, zvažují jejich klady a zápory) z oblasti občanského práva, rodinného práva, v oblasti sociálních dávek a práva sociálního zabezpečení, v oblasti pracovně právních vztahů, v oblasti dluhové problematiky, kompenzačních pomůcek, poradenství občanům třetích zemí,

aktivní pomoci (při sepisování dokumentů, žádostí, odvolání, vyplňování formulářů, pomoc s podáváním návrhů a žalob k soudu, např. insolvenčních návrhů, návrhů na rozvod manželství, zvýšení či snížení výživného, vyhledání návodů a vzorů, konzultace o věcné správnosti písemnosti, pomoc s výpočtem a vyjednáním splátkového kalendáře, vysvětlení obsahu dokumentů apod.),

asistence (např. vyjednávání a doprovázení na soudní jednání a jednání s úřady, telefonické vyjednávání s třetí stranou, doprovod na úřad),

zprostředkování kontaktů na další specializované instituce

Poradenství se zaměřuje především na tyto oblasti:

  • Základní poradenství – poskytování informací o nárocích, službách a možnostech, které mohou vyřešit nebo zmírnit obtížnou situaci člověka
  • Osobní poradenství – pomoc při hledání východisek z osobních problémů, problémů s pracovní neschopností, ubytováním, bydlením, dědictvím, darovacími smlouvami
  • Rodinné poradenství – žádosti o rozvod, žádosti o zvýšení, snížení či zrušení výživného
  • Pracovní poradenství – pomoc při hledání volného pracovního místa, pomoc se sepsáním žádosti o pracovní místo, s životopisem
  • Sociální poradenství – pomoc při hledání východisek z nepříznivé sociální situace – dávkové poradenství, námitky a žaloby proti nepřiznání důchodu, poradenství pro osoby zdravotně znevýhodněné, pomoc se žádostmi o odstranění tvrdosti zákona
  • Dluhové poradenství – pomoc při řešení splátkových kalendářů, odvolání proti exekuci, platebnímu rozkazu, řešení dluhů – např. Návrhem na oddlužení
  • Sociální poradenství cizincům – pomoc s orientací se v právech a povinnostech cizince na území ČR
  • Poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek – seznámení s typy pomůcek, pomoc s výběrem a vyřízením vhodné kompenzační pomůcky
  • Poradenství v oblasti trestního práva žádost o přeměnu trestu, výmaz z trestního rejstříku.
  • Poradenství v oblasti spotřebitelských smluvproblematika dodavatelů energií, nákup zboží přes internet

Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Simona Podhorová - vedoucí Lenka Vágnerová, Dis. - pracovník sociálních služeb Bc. Jana Gieselová - pracovník sociálních služeb Mgr. Monika Hanušová, Dis. - pracovník sociálních služeb