Mobilní hospicová péče sv. Filipa Neri, HodonínskoCílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby:

Mobilní hospic sv. Filipa Neri poskytuje hospicovou péči nevyléčitelně nemocným pacientům v posledních měsících života. Pacientovi je k dispozici specializovaný lékařsko ošetřovatelský tým 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Rodina může požádat o spolupráci psychologa, sociálního pracovníka i duchovního. V případě potřeby lůžkové paliativní péče lze umístit pacienta do Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, kde ho mohou doprováze rodinní příslušníci. Pro ty jsou připraveny také hostinské pokoje.


Organizace:


Seznam lidí:

Sylva Barnetová - vedoucí služby, koordinátor zdravotních služeb Bc. Eva Pospíšilová, DiS. - koordinátor mobilní HP sv. Filipa Neri pro oblast Hodonínska Denisa Ambrúz Poláchová - zdravotní sestra