Denní stacionář ŠimonCílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby:

Svozy, jízda autem

 


Organizace:


Seznam lidí:

Marta Nosková - vedoucí Mgr. Jana Kotková - sociální pracovnice Markéta Kovalčíková - koordinátorka IP