Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Ostrava


  • Tel.: 737 831 370, 735 746 551
 
Vedoucí služby: PhDr. Jana Režnarová - vedoucí

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Jana Potribná - pracovník sociálních služeb PhDr. Jana Režnarová - vedoucí