Charitní pečovatelská službaCílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby (pre)terminálně nemocné, rodiče na rodičovské dovolené
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Podporujeme klienty v soběstačnosti tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí. Poskytujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o sebe sama, pomoc při osobní hygieně, při zajištění chodu domácnosti a další.


Organizace:


Seznam lidí:

Petra Kuchtíková, Dis - sociální pracovnice