Adopce na dálkuCílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby: NE

Humanitární pomoc chudým dětem v Jižní Americe. Příspěvek na vzdělání.

Adopce na dálku jsou projektem Charity ČR, jejichž hlavním cílem je finanční podpora konkrétního dítěte v cílové zemi konkrétním dárcem.Nejedná se tedy o skutečnou adopci, ale o adresnou finanční pomoc vybranému dítěti. Diecézní charita Plzeň se zaměřuje na země Latinské Ameriky - Bolívii, Peru, Paraguay a Ekvádor, kde je chudoba největší překážkou v dosažení vzdělání. Děti velmi často musí svou prací pomáhat rodině k získání těch nejzákladnějších potřeb. Konečným cílem tedy je, aby "adoptivní děti" dokázaly v životě zabezpečit svoje rodiny tak, aby jejich děti už nemusely být do rozvojových programů zařazovány.

Adopce na dálku Diecézní charity Plzeň
Jsou směrovány do zemí Latinské Ameriky - Bolívie a Paraguaye, Peru a Ekvádoru.

  • Přestože je ekonomická úroveň zemí Latinské Ameriky různá, hranice skutečné chudoby, chudoby, která se dětem stává překážkou je všude podobná.
  • Tyto země byly kdysi propojeny jedinečným poutem jezuitských misií - tzv. Paraguayských redukcí, které byly předobrazem systematické pomoci domorodému obyvatelstvu mimo jiné i v oblasti vzdělání. Chtěli bychom skromně na tuto tradici navázat.


Organizace:


Seznam lidí:

Pablo Chacón Gil - vedoucí projektu Mgr. Jaroslava Medunová - administrativní pracovník