Sociální rehabilitace pro lidi v sociální krizi

Jsme sociální služba Diecézní charity Brno s názvem Celsuz - Sociální rehabilitace. Služba je součástí komplexu služeb CELSUZ – Centra pro lidi sociálně znevýhodněné a klientům je poskytována BEZPLATNĚ. Náš tým sociálních pracovníků pomáhá osobně a s respektem lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. 

Naše poslání

Pomáháme lidem, kteří jsou v sociální krizi a lidem s duševním onemocněním. Podporujeme je při překonávání obtížných životních situací. Rozvíjíme a udržujeme jejich samostatnost, nezávislost a soběstačnost v oblastech sociálních a komunikačních dovedností, práce, financí, bydlení a zdraví dle jejich individuálních potřeb.

Naše cílová skupina

Lidé starší 15 let, kteří jsou v sociální krizi a chtějí ji aktivně řešit. Tito lidé jsou v době zájmu o službu v různých životních situacích, které pro ně nejsou přehledné, trvají delší dobu a často se týkají více oblastí života. Jejich stávající samostatnost, nezávislost a soběstačnost jim nedovoluje dosahovat uspokojivého běžného životního standardu v naší společnosti.

Příklady sociálně krizových situací, ve kterých lidem nabízíme podporu:

 • nezaměstnanost, kdy si člověk nedokáže samostatně zaměstnání zvolit, vyhledávat, reagovat na nabídky zaměstnání nebo si zaměstnání udržet
 • dlouhodobá a často opakovaná nezaměstnanost
 • neuspokojivý finanční příjem pro pokrytí svých nezbytných životních nákladů
 • žádné, nevyhovující nebo nestabilní bydlení
 • neuspokojivý zdravotní stav, který ztěžuje nebo neumožňuje dosahovat uspokojivého běžného životního standardu v naší společnosti
 • nezvládání péče o sebe a své okolí přijatelným způsobem

Jak pracujeme

Společně se s klientem domluvíme na tom, co potřebuje pro zlepšení své situace a na postupu, jak toho dosáhnout. Schůzky probíhají osobně v centru Celsuz nebo po vzájemné dohodě i jinde. Principem naší práce je u našich klientů co nejvíce rozvíjet a udržovat jejich samostatnost, nezávislost a soběstačnost, a to zejména v těchto oblastech: práce, peníze, bydlení, zdraví, komunikace a další.

Jaké jsou naše cíle

Usilujeme o to, aby naši klienti:

 1. rozvinuli své sociální a komunikační dovednosti k lepšímu zvládání obtížných situací,
 2. si uměli zajistit a udržet bydlení a pečovat o domácnost,
 3. si uměli zajistit a udržet pravidelný příjem (práce, důchod, dávky),
 4. věděli, jakou práci si zvolit, získat a jak si práci udržet,
 5. zvládali pečovat o sebe a své zdraví.

Jak nás mohou noví zájemci kontaktovat?

Bližší informace o službě můžete získat osobně bez objednání každou středu od 13 do 15 hod. nebo nás můžete kontaktovat na uvedený telefon a e-mail. Základní informace získáte také na recepci PO-PÁ od 8 do 17 hod.

Kontaktní údaje

Bratislavská 775/58, 602 00 Brno
Tel.: 735 166 144, 736 523 686, 730 597 454, 735 168 992, 733 676 769 (i SMS), 545 426 632 (recepce), 
E-mail: celsuz@brno.charita.cz