pás lob

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II je projekt Jihomoravského kraje, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie. V rámci tohoto projektu jsou poskytovány zdarma služby cizincům ze třetích zemí (tj. zemí mimo EU) a cizincům s uděleným azylem a doplňkovou ochranou s cílem usnadnit jim integraci do české společnosti.

V období 1. 7. 2016 – 30. 6. 2019 jsou služby Centra realizovány v rámci projektu „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II“ (AMIF/10/01), na jehož realizaci se Diecézní charita Brno podílí jako partner Jihomoravského kraje. Tento projekt je realizován za finanční podpory Azylového, migračního a integračního fondu, Ministerstvem vnitra ČR. Projekt je z 10 % kofinancován z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje.

V rámci projektu Diecézní charita Brno realizuje právní a odborné sociální poradenství v poradnách v Brně a Blansku.

Prostřednictvím interkulturních pracovníků je zabezpečena terénní práce. Interkulturní pracovníci doprovází klienty projektu při jednání s úřady a dalšími institucemi a poskytují asistenci a tlumočení. Tyto služby jsou nabízeny ve vietnamském a mongolském jazyce na území celého Jihomoravského kraje.

Součástí projektu jsou také počítačové kurzy zaměřené na podporu sociokulturní orientace cizinců se zaměřením na jejich uplatnění na trhu práce a dosažení sociální nezávislosti a ekonomické soběstačnosti. Kromě počítačových kurzů realizujeme adaptačně integrační kurzy pro nově příchozí cizince, které mají za cíl zprostředkovat praktické informace nezbytné pro orientaci ve společnosti, seznámení se s právy a povinnostmi, s hodnotami společnosti v ČR. Harmonogram všech kurzů bude průběžně aktualizován přímo na stránkách Jihomoravského regionálního centra pro podporu integrace cizinců.

Sociální a právní poradenství poskytujeme na těchto místech:

Diecézní charita Brno – Služby pro cizince

třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno
tel.: 545 426 631, 538 700 943
email: Y.yC_j4WH9Ex5W7%WkvDRW7r 

Otvírací hodiny sociálního poradenství

Pondělí    8:00 – 12:00          13:00 – 16:30

Úterý        8:00 – 12:00

Středa      9:00 – 12:00          13:00 – 17:30

Čtvrtek     8:00 – 12:00

Pátek        8:00 – 12:00

Oblastní charita Blansko

Komenského 19, Blansko
tel.: 734 435 481, 603 195 358 (telefonní linka v mongolštině/Монгол)
email: fnysRWa%WevC5f56LToB4~2938Es-Z29gWeGk4dkqW5tE4557VX~l8.e4YanBZd54Ys 

Otvírací hodiny sociálního a právního poradenství

Středa     9:00 – 12:00          13:00 – 15:30

Interkulturní pracovnice hovořící mongolsky je k dispozici v pondělí, středu a pátek po předchozí telefonické domluvě (603 195 358).

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců

Mezírka 1, Brno (5. patro)
tel.: 533 433 540, 734 510 213
email: YbMs41~b8dm%C9h25buy3~h7clxIO1p

Sociální poradenství je poskytované v Centru:

Středa    8:00 – 12:00    12:30 - 14:00 / 14:00 – 16:30 pouze pro objednané

Pátek     8:00 – 12:00    12:30 - 15:00

Právní poradenství je poskytované v Centru:

Čtvrtek    8:00 – 12:00

Centrum pro cizince Brno dále poskytuje tyto aktivity:

  • poradenství zaměřené na pracovní trh a podnikání
  • kurzy sociokulturní orientace
  • adaptačně-integrační kurzy pro nově příchozí osoby ze třetích zemí
  • multikulturní akce a semináře
  • možnost zapůjčení cizojazyčné literatury a tisku
  • bezplatný přístup na internet
  • odborné přednášky na aktuální témata 
  • možnost bezplatného využití komunitní místnosti pro vaše aktivity

Tisková zpráva  k projektu ke stažení zde.