Dobrovolnictví

V rámci Služeb pro cizince nabízíme svým klientům také možnost doučování českého jazyka, které pro nás zajišťují dobrovolníci. Jsme moc rádi, že takovou možnost máme, protože zvládnutí jazyka je zásadní pro integraci cizince do naší společnosti. Naši dobrovolníci doučují cizince v jejich přirozeném prostředí, tedy u nich doma, jednou či dvakrát týdně, dle možností na obou stranách. Tuto službu nabízíme jak dospělým, tak i dětem. U dětí pak může dobrovolník kromě českého jazyka pomáhat i s jinými školními předměty. Doučování by mělo být pravidelné a pokud možno dlouhodobé (alespoň půl roku).

Pro tuto práci nepožadujeme pedagogické vzdělání, důležitá pro nás je zodpovědnosti, motivace a chuť pomáhat. Dobrovolníkům nabízíme podporu při doučování, supervize a další akce.

V případě, že zvažujete s námi spolupracovat a chtěli byste pomoci nějakému cizinci s českým jazykem, kontaktujte Mgr. Janu Markovou:

Tel: +420 733 741 934, email: ZhoB5fed9bxhT3bkbsm%C0hf-5prRb~lW5pJ