Praxe a stáže

V rámci centra CELSUZ nabízíme studentům možnost vykonat krátkodobou nebo dlouhodobou praxi. Dále nabízíme bezplatné stáže pro pracovníky v sociálních službách nebo sociální pracovníky.

Praktikant/stážista se seznámí s chodem služeb centra CELSUZ. Máme registrovány následující služby:

  • Celsuz- Sociální rehabilitace
  • Celsuz- Odborné sociální poradenství
  • Celsuz – Služby pro cizince

Praxi umožňujeme ve všech službách nebo jen ve zvolené službě dle cílové skupiny či oblasti zájmu. Praktikant/stážista v rámci praxe/stáže může nahlédnout do dokumentace klientů, je přítomen na individuálních konzultacích a na skupinových aktivitách. Při nástupu podepisuje prohlášení o mlčenlivosti a je jí zavázán. Zavazuje se také dodržovat další zásady našich služeb.

V případě potřeby praktikant pomáhá s administrativní činností a propagací. Vítaná je vlastní iniciativa a chuť pracovat s cílovou skupinou.

V případě zájmu se obracejte na koordinátorku odborných praxí a stáží.

Kontakt:

Mgr. Lenka Tomčalová, DiS.

Tel.: 733 741 291

e-mail: lenka.tomcalova@brno.charita.cz