Centrum denních aktivit

Tvořivá dílna

Tvořivá dílna je prostor, v němž je možné relaxovat, oddychnout si od starostí, procvičit své ruce a odpoutat zahlcenou mysl, stačí jen popustit uzdu fantazii a oddat se tvoření.

V dílně je přítomný pracovník a k dispozici je materiál pro tvoření. Mezi techniky, které v dílně využíváme, patří korálkování všeho druhu, malování, šití, vyšívání, smaltování, tkaní i drátování či ubrouskové technika. V dílně jsou také k dispozici dva šicí stroje a tkalcovský stav.

Trénink kognitivních funkcí

Klienti si v tréninku kognitivních funkcí trénují paměť, postřeh a řeší různé hlavolamy. Dále se procvičují v koncentraci a v pozornosti. Stejně jako v jiných skupinových aktivitách, tak i zde mezi sebou mohou navazovat přátelské vazby.

Svépomocná skupina

Skupina je určená pro lidi, kteří se potýkají s psychickým onemocněním nebo se nachází v psychické krizi, a rádi by své zkušenosti sdíleli s ostatními. Skupinu vedou peer konzultanti, kteří mají sami zkušenost s psychickým onemocněním. Skupina má omezenou kapacitu maximálně 10 účastníků.

Arteterapie

Arteterapie se opírá o výtvarné projevy klientů jako o hlavní léčebný prostředek. Nejde při ní o dokonalé, konečné dílo, ale o proces tvorby. Tvorbu jako je kresba, malba, koláž umožňuje vnitřní prožitek zobrazit a podívat se na něj z odstupu, z různé vzdálenosti, ale také z jiného úhlu atd.
Arteterapie probíhá v rámci skupiny s omezenou kapacitou účastníků.

V čem může arteterapie pomoci:

  • při léčbě somatických onemocnění,
  • při překonávání strachu,
  • při životních změnách (ztráta partnera, ztráta zaměstnání, ukončení školy),
  • při snaze porozumět sobě i druhým,
  • při práci se sny,
  • podpora při zvládání psychických potíží,
  • pomoc v komunikaci s rodinou nebo přáteli.

Informace pro zájemce

V případě zájmu o naši službu kontaktujte sociální pracovníky služby či nás přijďte navštívit osobně. Pro zájemce o službu máme vyhrazené konzultační hodiny, kdy nás můžete navštívit bez předchozího objednání a to v čase:

Pátek: 10:00 – 12:00

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Tomčalová, DiS., Tel: 733 741 291

e-mail: 7.AuRWjg8-nv5f56LToB4~2938Es-Z29g