Aktivity pro lidi dlouhodobě nezaměstnané

Aktivity pro osoby dlouhodobě nezaměstnané

Aktivity pro dlouhodobě nezaměstnané jsou součástí registrované sociální služby CELSUZ – Sociální rehabilitace.

Naše poslání

Pomáháme našim klientům žít způsobem života, který je ve společnosti považován za běžný, žít svobodně v jejich přirozeném prostředí a v kontaktu s ostatními lidmi.

Komu je služba určena

Aktivity jsou určeny pro osoby dlouhodobě nezaměstnané, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a jsou ve věku od 18-ti do 65 let.

Za dlouhodobě nezaměstnané považujeme ty, kteří v posledních třech letech byli déle než dvanáct měsíců bez zaměstnání nebo byli déle než dvanáct měsíců vedeni na Úřadu práce.

Může se jednat o následující skupiny:

  • lidé evidovaní na Úřadě práce déle než rok a z různých důvodů nemohou uspět na trhu práce,
  • lidé v dlouhé pracovní neschopnosti, kteří se do zaměstnání již nemohou vrátit,
  • lidé, kteří mají takzvaně brigádu, ale zároveň jejich práce nekoliduje s evidencí na Úřadu práce,
  • lidé, kteří jsou sankčně vyřazeni z evidence Úřadu práce nebo právě nastoupili na veřejně prospěšné práce a byli zároveň dlouhodobě nezaměstnaní či jsou po rodičovské dovolené.

Jak pracujeme

Základem naší práce individuální práce s každým klientem. Máme zkušenost, že nejlepší možnou variantou kontaktu je pravidelné setkávání, frekvence kontaktu je na domluvě.

Pracujeme metodou casemanagementu. Náš zájem o člověka je celkový, proto do spolupráce zapojujeme také další odborníky  - specialisty jako jsou právníci, psychologové či úředníci a lékaři. Podporujeme klienta při jednání a rozhodování v různých oblastech života klientů (finance, bydlení, zdraví, komunikace s úřady, fungující mezilidské vztahy) se zaměřením na podporu při hledání zaměstnání.

Další nabídka

  • Možnost absolvovat modelové výběrové řízení, zažít si komunikaci, jak by vypadala při pohovoru a s možností natočit toto setkání na kameru. Později lze udělat rozbor nahrávky
  • Využít možnosti setkání s reflektujícím týmem dalších odborníků. Ve skupině se generují nápady, získávají se podněty a pocit sdílení s ostatními může dodávat velkou sílu
  • Možnost plánovat svoji budoucnost ve skupině, za účasti dalších sociálních pracovníků a za pomocí svých blízkých, kteří jsou se souhlasem na tuto aktivitu zváni. Setkání je inspirováno směrem, kterému se říká „Na člověka zaměřené plánování“
  • Každý, kdo aktivně hledá zaměstnání, může využít některých kontaktů naší služby se spřátelenými zaměstnavateli
  • Nabízíme možnost specializovaného profesního poradenství, jako programový balíček o cca pěti schůzkách
  • Věnujeme se také učení základům práce na PC

Kde pracujeme

Službu poskytujeme jak v budově centra Celsuz, která se nachází na ulici třída Kpt. Jaroše 9 tak jsme po domluvě s klientem schopni přijít za ním domů, do psychiatrické nemocnice, nebo kamkoli ve městě (zóny 100+101 a nejbližší navazující zóna IDS JMK). Ve vzdálenějších lokalitách službu poskytujeme, kdy čas na dopravu ze sídla služby nepřesáhne 90 minut.

Provozní doba služby

Službu provozujeme v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin. Služba je poskytována na objednání.

Informace pro zájemce

V případě zájmu o naši službu kontaktujte sociální pracovníky služby či nás přijďte navštívit osobně. Pro zájemce o službu máme vyhrazené konzultační hodiny, kdy nás můžete navštívit bez předchozího objednání a to v čase:

Středa 13:00 – 15:00

Kontaktní osoba: Bc. Libor Třeška, DiS., Tel: 731 619 692

e-mail: 7boy8Wjj0lxkQOQ8~gBhT65j4mnhTj